Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

STUDIEOPDRACHT "RESTAURATIEWERKEN aan de Pastorie, Gemeenteplein 3 te 1880 Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)"

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2017
Publicatiedatum
06-12-2017
Deadline
25-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
45212314 - Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken
45212350 - Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
45262500 - Metselwerk in baksteen en bouwsteen
45454100 - Restauratiewerkzaamheden
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
92522200 - Monumentenzorg voor historische gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kapelle-Op-Den-Bos
Postadres
Marktplein 29
Plaats
Kapelle-op-den-Bos
Postcode
1880
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bralt Michiels
Telefoon
+32 15713271
Fax
+32 15713725
E-mail
info@kapelle-op-den-bos.be
Hoofdadres
http://www.kapelle-op-den-bos.be
Adres van het kopersprofiel
-