Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.300/1 - Deinze, sanering Muizenhol

Project 22.300/1 - Deinze, sanering Muizenhol
Het project betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Beekstraat, Karmstraat, Paterstraat, Erfgoedlaan en Astene-Lindenstraat, inclusief vernieuwing bovenbouw van deze wegen. Het DWA-stelsel bestaat enerzijds uit gravitaire leidingen en anderzijds uit een persleiding. Het RWA-stelsel bestaat uit leidingen.
Binnen het project is eveneens een persing onder de spoorwegen, de bouw van een pompstation, de bouw van opvoergemalen, de bouw van overstortconstructies en de bouw van een stuwconstructie en verscheidene kopmuren voorzien.

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : Toevoeging van technisch verslag. Gelieve in uw offerte te vermelden dat u rekening heeft gehouden met dit TB2.