Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.300/1 - Deinze, sanering Muizenhol

Project 22.300/1 - Deinze, sanering Muizenhol
Het project betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Beekstraat, Karmstraat, Paterstraat, Erfgoedlaan en Astene-Lindenstraat, inclusief vernieuwing bovenbouw van deze wegen. Het DWA-stelsel bestaat enerzijds uit gravitaire leidingen en anderzijds uit een persleiding. Het RWA-stelsel bestaat uit leidingen.
Binnen het project is eveneens een persing onder de spoorwegen, de bouw van een pompstation, de bouw van opvoergemalen, de bouw van overstortconstructies en de bouw van een stuwconstructie en verscheidene kopmuren voorzien.

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : Toevoeging van technisch verslag. Gelieve in uw offerte te vermelden dat u rekening heeft gehouden met dit TB2.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!