Infrabel - Directie Asset Management-Area North-West
Proces-verbaal van opening van de offertes

57/54/3/19/079 Area NW - Denderleeuw Blok 2: nieuwe airco's

Publicatiedatum
24-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45331220 - Installeren van airconditioning

1. Overzicht

Referentienummer

I-I.NW-57/54/3/19/079-F05

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Naessenshvac

Van Cauter Electriciteit

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management-Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mireille Jacques
Telefoon
+32 92412475
Fax
+32 92412537
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362027
Datum van aanmaak
11/05/2020 06:00:02

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Naessenshvac
KBO-nummer
-
Postadres
Desselgemse steenweg 39
Postcode
8540
Plaats
Deerlijk
Land
BE
Telefoon
056613113
Fax
056617242
Hoofdadres
www.naessenshvac.be
Prijs
77682,08€
Aantal documenten
20
Documenten
708591_3-5754319079-04_Infrabel Denderleeuw_Offerte NaessensHVAC.xls, Attest plaatsbezoek Infrabel Denderleeuw.pdf, Prijsofferte Infrabel Denderleeuw NaessensHVAC .pdf, Verzekeringsattest BA 2019.pdf, volmacht Luc Naessens 12092018.pdf, xxxUittreksel strafregister --- Luc Naessens 2019-04-02.pdf, Attest arbeidsongevallen 2019.pdf, Attest sociale zekerheid NAESSENSHVAC.pdf, bijlage2 V&G plan NaessensHVAC.pdf, Blanco strafregister NAESSENSHVAC.pdf, Loubo Concept - uittr.strafregister 2019-10-18.pdf, Naessens HVAC - getuigschrift ERKENNING 2017-09-14 tem 2022-09-14.pdf, Offerteformulier Naessenshvac Infrabel Denderleeuw.pdf, punt III toe te voegen documenten Naessens HVAC.pdf, RSZ attest 2019-4e kwartaal.pdf, Specifiek veiligheid&gezondheidsplan Naessenshvac.pdf, veiligheidsofferte Naessenshvac.pdf, Verklaring op EER Naessens HVAC.pdf, Verzekeringsattest BA 2019.pdf, volmacht Luc Naessens 2018-09-12.pdf, volmacht Luc Naessens 12092018.pdf, 708591_3-5754319079-04_Infrabel Denderleeuw_Offerte NaessensHVAC.xls, Attest plaatsbezoek Infrabel Denderleeuw.pdf, xxxUittreksel strafregister --- Luc Naessens 2019-04-02.pdf, Naessens HVAC - getuigschrift ERKENNING 2017-09-14 tem 2022-09-14.pdf, Offerteformulier Naessenshvac Infrabel Denderleeuw.pdf, Prijsofferte Infrabel Denderleeuw NaessensHVAC .pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Van Cauter Electriciteit
KBO-nummer
0440.004.470
Postadres
Keiberg 74
Postcode
9340
Plaats
Lede
Land
BE
Telefoon
+32 53831338
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
84728,35€
Aantal documenten
12
Documenten
Attest van plaatsbezoek.pdf, Erkenningen Van Cauter Multitechnieken.pdf, Ondertekeningsbevoegdheid en oprichtingsakte.pdf, RSZ attest.pdf, Verduidelijking mandaat Danny Van Cauter.pdf, 57-54-3-19-079 Meetstaat pdf.pdf, Bijlage 2 bij VGP.pdf, Elektronische facturatie.pdf, Offerteformulier.pdf, Risicoanalyse mbt coronavirus.pdf, V&GP en risicoanalyse.pdf, 708591_3-5754319079-04_samenvattende opmeting ingevuld.xls
Algemene opmerkingen
-