MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

SCHOTEN - Elektrificatie van twee hoge druk pompstations 4SCP1 en 4SCP2

SCHOTEN - Elektrificatie van twee hoge druk pompstations 4SCP1 en 4SCP2

Publicatiedatum
16-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45231100 - Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Rousseau Catherine Micheline

Overige nadere inlichtingen

Wijzigend document "beschrijving der werken"