Gemeente Bonheiden
Aankondiging van een opdracht

perceel 1: infrastructuurwerken voor de site De Krekel in Bonheiden

aanleg publieke ruimte : wegenis- en rioleringswerken exclusief groenaanleg voor de site De Krekel te Bonheiden

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
03-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Bonheiden
Postadres
Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden, BE
Contactpunt(en)
Omgeving cvba
Ter attentie van
Peter Seynaeve

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

vereiste erkenning categorie C klasse 3 of hoger

registratie 00 of 05

de uitvoeringstermijn voor de opdracht is vastgesteld op 40 werkdagen.