Aquafin NV - Directie Asset Management
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A1152001/2 - Eeklo, renovatie (plaatsen extra pomp) PS Broeken

Het project omvat de plaatsing van een extra dompelpomp.

Datum van verzending van deze aankondiging
15-06-2018
Publicatiedatum
15-06-2018
Deadline
28-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312054