Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

KAP3025 - Rio-link Kapellen, weg- en rioleringswerken Pelgrimsstraat

KAP3025 - Kapellen, rioleringswerken Pelgrimsstraat
• Opbraak bestaande verhardingen
• Opbraak/opvullen bestaande riolering
• Grondverzet
• Funderingswerken
• Aanleg wegenis in asfaltverharding
• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
• Aanleg van een pompstation
• Aanleg lijnvormige elementen

Publicatiedatum
14-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : toevoeging van conformverklaring technisch verslage. Gelieve bij het indienen van uw inschrijving te vermelden dat u rekening gehouden heeft met terechtwijzend bericht nr. 2.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!