Proces-verbaal van opening van de offertes

GROENONDERHOUD PACHTPERIODE 2018 - 2022

Publicatiedatum
28-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45112200 - Afgraven van grond
45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45233229 - Onderhoud van bermen
77211300 - Rooien van bomen
77211400 - Vellen van bomen
77211500 - Onderhouden van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 - Onkruidverdelging
77314100 - Aanleggen van gazons
77315000 - Zaaiwerkzaamheden
77341000 - Snoeien van bomen

1. Overzicht

Referentienummer

AFD KUST-217.125-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ABOG NV

BVBA A. COCQUYT

bvba Daniël Seru en Zonen

De Vlieger R en Cie

Krinkels NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
Telefoon
+32 59554207
Fax
+32 59507037
E-mail
kust@vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.afdelingkust.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289536
Datum van aanmaak
27/10/2017 15:52:13
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Isabelle Germaine Vanden Eycken, Geert Noël Logghe, Dominique Marie-Paule Dewachtere, Sandra Marleen Desomer, Tom De Roeck, Meggy Verheyde, Mieke Frank Podevyn, Miguel Gadeyne
Bijzitter
Els Francine Vandevoorde, Wim Callens, Francine Lucrèce Quintens, Hanne Julia De Groote, Inge Linda Roelens, Katrien Georgette Ricquier, Kathleen Christiaens, Nancy Magdalena Van Parys, Marleen Regina Chenot, Virginie Cornelissis

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Meggy VerheydeBijzitter: Sandra Desomer

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ABOG NV
KBO-nummer
0419525295
Postadres
vantegemstraat 19
Postcode
9230
Plaats
Wetteren
Land
BE
Telefoon
09/369 39 22
Fax
09/366 09 88
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Kristof Clement R. Govaert
Aantal documenten
12
Ondertekenaar
Kristof Clement R. Govaert
Aantal documenten
11
Documenten
01_OF-SO-ABOG Kust groen.pdf, 02_Bankverklaring-ABOG Kust groen.pdf, 03_DOC-ABOG Kust groen.pdf, 05_RSZ-ABOG kust groen.pdf, Groen.zip, hoogtewerkers.zip, kolkenzuigers.zip, Kranen.zip, MATERIAALLIJST.pdf, Netheid.zip, PBM.zip, UEA blz 15.pdf, 01_OF-SO-ABOG Kust groen.pdf, 02_Bankverklaring-ABOG Kust groen.pdf, 03_DOC-ABOG Kust groen.pdf, 05_RSZ-ABOG kust groen.pdf, Groen.zip, hoogtewerkers.zip, kolkenzuigers.zip, Kranen.zip, MATERIAALLIJST.pdf, Netheid.zip, PBM.zip
Algemene opmerkingen
Er is een fout tijdens de validatie van de certificate chain Dit certificaat werd niet afgeleverd door een vertrouwde CA Fout tijdens het valideren van het certificaat door de OCSP leverancier. Dit zal nader onderzocht worden.

Offerte 2

Naam van de onderneming
BVBA A. COCQUYT
KBO-nummer
0417.920.045
Postadres
Toleindestraat 115
Postcode
9080
Plaats
Beervelde
Land
BE
Telefoon
+32 93557099
Fax
+32 093552399
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Marleen Cocquyt (Signature)
Aantal documenten
25
Documenten
440209_217.125 Groenonderhoud - Offerteformulier - 16.EH.17.35.doc, 440210_217.125_UEA.docx, aanhangwagens.xlsx, Afboordmachine.xlsx, arbeidsongevallen 42017.pdf, art30.pdf, ba uitbating 42017.pdf, bankverklaring vlaams brabant 82017.pdf, Botsers.xlsx, ERKENNING 2014.pdf, groenonderhoud referenties 280917.pdf, iso en vca attesten 2015.pdf, J. Inv samenv Perc2-toe te voegen aan offerteformulier.xlsx, Kamionet.xlsx, Kranen.xlsx, Kris De Beleyr European Tree Worker certificaat.pdf, KWALIFICATIEMATRIX 2017.xlsx, Manitou.xlsx, Offerte.pdf, omzet tot 2016.xls, rsz attest 2012 tot 2017.pdf, Tractoren.xlsx, UEA.pdf, Veegwagens kolkenzuigers.xlsx, Vrachtwagen.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
bvba Daniël Seru en Zonen
KBO-nummer
0405.289.853
Postadres
Bedrijvenlaan 14
Postcode
8630
Plaats
Veurne
Land
BE
Telefoon
+32 58311020
Fax
+32 58314562
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Guy Seru (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
16-EH-17-35-Seru-Bijlagen.pdf, 16-EH-17-35-Seru-Offerte.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
De Vlieger R en Cie
KBO-nummer
0418 761 569
Postadres
Schrijnwerkerstraat 11
Postcode
9240
Plaats
Zele
Land
BE
Telefoon
052/44 44 52
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Robert De Vlieger (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
maritieme-groen-1.pdf, maritieme-groen-2.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Krinkels NV
KBO-nummer
0821.547.933
Postadres
Weversstraat 39
Postcode
1840
Plaats
Londerzeel
Land
BE
Telefoon
+32 52303651
Fax
+32 52302805
Hoofdadres
www.krinkels.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Wim Van Maele (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
Diverse documenten - Krinkels nv.pdf, Gunningscriteria - Krinkels nv.pdf, Inhoudsopgave - Krinkels nv.PDF, UEA - Krinkels nv.pdf
Algemene opmerkingen
-