Amate vzw
Proces-verbaal van opening van de offertes

Sint-Jozef te Lier, blok B: Renovatie van Brasserie, inkomzone en administratie: Ruwbouw, afwerking en vaste kasten

Publicatiedatum
04-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

Amate vzw-228.06r-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ALIBO

Bouwbedrijf Menbo

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Amate vzw
Postadres
Koningin-Astridlaan 2 bus 57/58
Plaats
Lier
Postcode
2500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 471710327
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.amate.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306918
Datum van aanmaak
26/04/2018 06:00:05

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ALIBO
KBO-nummer
0437.421.104
Postadres
Industriestraat 2
Postcode
2500
Plaats
Lier
Land
BE
Telefoon
+032 34919900
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
10
Documenten
Bewijs van plaatsbezoek.pdf, Bovex veiligheidscoördinatie.pdf, Fiscaal attest.pdf, Getuigschrift van erkenning.pdf, Opmerkingen.pdf, Planning-uitvoeringstermijn.pdf, Rijksdienst voor sociale zekerheid.pdf, VCA Certificaat.pdf, Inschrijvingsformulier.pdf, Offerte Alibo 104242018 PDF.pdf, Bewijs van plaatsbezoek.pdf, Bovex veiligheidscoördinatie.pdf, Fiscaal attest.pdf, Getuigschrift van erkenning.pdf, Opmerkingen.pdf, Planning-uitvoeringstermijn.pdf, Rijksdienst voor sociale zekerheid.pdf, VCA Certificaat.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Bouwbedrijf Menbo
KBO-nummer
0414.431.510
Postadres
Spijker 65
Postcode
2910
Plaats
Essen
Land
BE
Telefoon
+32 36674748
Fax
+32 36676284
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
Amate - inschrijving met eenheidsprijzen Menbo nv.xlsx, attest plaatsbezoek Amate - Menbo.pdf, begeleidend schrijven Amate - Menbo.pdf, bevoegdheid handtekening.pdf, documenten V&G Menbo.pdf, fiscaal attest Menbo.pdf, getuigschrijft erkenning Menbo.pdf, inschrijvingsformulier Menbo.pdf, meetstaat met eehprijzen Amate - Menbo.pdf, registratie Menbo.pdf, uitvoeringsplanning Amate - Menbo.pdf
Algemene opmerkingen
-