NV De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bestek nr. WBK-BB1102: Albertkanaal – Stad Antwerpen (Merksem) Vernieuwen linkeroever opwaarts IJzerlaanbrug

De werken omvatten de bouw van een nieuwe oeververdediging achter (= aan de landzijde van) de bestaande oeververdediging op de linkeroever van het Albertkanaal te Antwerpen (Merksem), tot ong. 260 m opwaarts de IJzerlaanbrug, de afbraak van de oude oeververdediging en het verwijderen van de grondspecie tussen de oude en de nieuwe oeververdediging. De oeververdediging moet aangepast worden in het kader van de modernisering en de verdieping van het Albertkanaal. Deze verdiepingswerken vormen geen onderdeel van deze aanneming. Ook moet de jaagpadverharding achter de oeververdediging heraangelegd worden.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NV De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde
Postadres
Havenstraat 44, 3500 Hasselt, BE
Ter attentie van
ir. Tom Ory

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2
In de beschrijvende en de samenvattende opmetingsstaat wordt post 13 met artikelnummer 0401.20418 “Opbreken van talud- en oeverbescherming volgens 4-1.1.2.20.D – uittrekken van palen, uittrekken van metalen damplanken (oude oeververdediging) - Prijsherzieningsformule: Grond-, bagger- en afbraakwerken - VH m2 2.500,00” vervangen door: post 13 met artikelnummer 0401.20418 “Opbreken van talud- en oeverbescherming volgens 4-1.1.2.20.D – uittrekken van palen, uittrekken van metalen damplanken (oude oeververdediging) - Prijsherzieningsformule: Grond-, bagger- en afbraakwerken - VH m2 1.300,00”.
In de beschrijvende en de samenvattende opmetingsstaat wordt post 108 met artikelnummer 3301.13001* “Bescherming van voorgespannen grondankers tegen corrosie – Prijsherzieningsformule: algemene formule - VH stuk 106,00” vervangen door: post 108 met artikelnummer 3301.13001* “Bescherming van voorgespannen grondankers tegen corrosie – Prijsherzieningsformule: algemene formule - VH stuk 127,00”.
In de beschrijvende en de samenvattende opmetingsstaat wordt post 112 met artikelnummer 0401.20427 “Opbreken van talud- en oeverversterkingen volgens 4-1.1.2.20.D, uitbreken van ongewapend betonnen damplanken met een lengte van 7,5 m en een dikte van 25 cm – Prijsherzieningsformule: Grond-, bagger- en afbraakwerken - VH m 130,00” toegevoegd.