Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

BMB/DGE-DBO/2015.0861: ONDERHOUD EN VERFRAAIING VAN DE BERMEN, TROTTOIRS EN GROENE RUIMTEN LANGSHEEN DE WEGEN DIE DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST WORDEN BEHEERD – ZONE 1

VOORWERP : onderhoud en verfraaiing van bermen, voetpaden en groene ruimten gelegen langsheen de wegen beheerd door het brussels hoofdstedelijk gewest - zone 1
De lijst van de wegen van zone 1 is beschikbaar in de bijlage.
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- De maatregelen nodig voor de organisatie van het verkeer tijdens de werken.
- Het aanbrengen van de signalisatie.
- Het aanbrengen van teelaarde, het bezaaien van bermen.
- Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclageinstallatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
- Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".
- Landschapswerken en bijhorende leveringen
- Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen nodig voor de goede uitvoering van de werken.
- Het herstellen van de dolomietpaden.
- Onkruidbestrijding op de verharde oppervlakken.
- Het snoeien van struiken en rozelaars.
- Het leveren en aanbrengen van meststoffen en fytosanitaire producten.
- Het leveren en planten van struiken en hagen.
- Het onderhouden en snoeien van de hagen.
- Het onderhouden van de tramsites (opruimen van bladeren, onkruidbestrijding, maaien) .
- Het onderhouden van de banken en vuilnisbakken.
- Het gieten van bomen, struiken en vaste planten.
- Het opruimen van bladeren en afval.
- De prestaties in regie.
- Het herstellen van de schade aan aanplantingen ten gevolge van ongevallen of vandalisme
- Het maaien van grasperken, hakken en spitten.
- Alle prestaties nodig om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Overige nadere inlichtingen

Samenvattende meetstaat toegevoegd