vzw Syntra Limburg
Aankondiging van een opdracht

nieuwbouw aducatief dienstencentrum - fase 1 - elektrische installaties en liftinstallatie, gelegen Hoekstraat 50 te 3910 Neerpelt

nieuwbouw educatief dienstencentrum - fase 1 - elektrische installaties en liftinstallatie, gelegen Hoekstraat 50 te 3910 Neerpelt

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45313000 - Installeren van liften en roltrappen
45313100 - Installeren van liften
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Syntra Limburg
Postadres
Herkenrodestraat 20, 3600 Genk, BE
Ter attentie van
Stijn Pipeleers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 550000.00 EURen 600000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

erkenning: P 1 - klasse 4