Rio-Link NV
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

RI3A177 - Rio-link Antwerpen, riolerings- en bestratingswerken Begijnenvest

RI3A177 - Rio-link Antwerpen, riolerings- en bestratingswerken Begijnenvest
- Aanleggen van rioleringsbuizen.
- Wegenbouwwerken.
- Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden.
- Aanbrengen van verharding.
- Funderingswerkzaamheden.
- Leggen van afvoerbuizen.
- Aanbrengen van bestrating

Publicatiedatum
16-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Coördinatieverslag + bijlage (ivm kanalisatiekoker) wordt toegevoegd.