OCMW HERSELT
Aankondiging van een opdracht

Renovatie OCMW Herselt: Perceel 01: Afbraak, ruwbouwwerken, afwerking en technieken

Het voorwerp van deze opdracht betreft het verbouwen van het administratief centrum van het OCMW en een nieuwe uitbreiding die het OCMW met het gemeentehuis verbindt.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW HERSELT
Postadres
Kerkstraat 1a, Herselt 2230, BE
Contactpunt(en)
Tina Vervloessem

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Zie bestek.