Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken - Leveren en plaatsen van dompelpompen.

Het leveren, plaatsen en aansluiten van dompelpompen in de kruipkelders.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-06-2018
Publicatiedatum
14-06-2018
Deadline
25-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311862