Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Sint Genesius-Rode - Regie der Gebouwen - Herstellen wandelpad.

Het opbreken van de bestaande klinkers + het terug plaatsen van de klinkers.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-06-2020
Publicatiedatum
23-06-2020
Deadline
08-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 475564966
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsgency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379503