Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

AD-ALL-13-005 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse prestaties in en rond sanitaire binneninstallaties

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse prestaties in en rond sanitaire binneninstallaties

Publicatiedatum
30-05-2013
Deadline
24-07-2013 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Bas Koen Walter

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

- Een door de bedrijfsrevisor/boekhouder opgestelde en ondertekende verklaring betreffende de liquiditeit en solvabiliteit van de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

Klasse: 2, Categorie: D16 of D17