Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Internationale instellingen - Vervanging van een kraan voor de toevoer van sanitair koud water diam 150 (DN 150).

Brussel - Internationale instellingen - Vervanging van een kraan voor de toevoer van sanitair koud water diam 150 (DN 150).

Datum van verzending van deze aankondiging
22-06-2020
Publicatiedatum
22-06-2020
Deadline
07-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain SCORIELLE
Telefoon
+32 479203497
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379378