Van Looy Group
Aankondiging van een opdracht

Instandhoudingswerken dak sportzaal Stoofstraat

Dakrenovatie van het dak van de sportzaal en een kleiner dak van het Sint-Jozefscollege, Lagere School Pontstraat te Aalst.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Van Looy Group
Postadres
Noordersingel 19, 2140 Borgerhout, BE
Contactpunt(en)
Venetsanos Alexandros

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D8, D22