Rectificatie

Afroepcontract Maken van Verkenningssleuven

De aanneming heeft als voorwerp het maken van verkenningssleuven ter bepaling van de ligging, afmetingen en aard van nutsleidingen, pijpleidingen en onderzoek van funderingen van gebouwen en van ondergrondse constructies.
De opdracht omvat:
- het plaatsen van de nodige signalisatie na contactname met en goedkeuring door de bevoegde politiediensten
- het opbreken van de aanwezige wegverhardingen en funderingen (in voorkomend geval)
- het omzichtig blootleggen van de verkenningssleuven met aangepaste middelen
- het droog houden en instandhouden van de sleuven
- het opzoeken en ongeschonden bewaren van kabels en leidingen
- het coördineren met het studiebureau voor het opmeten en intekenen van de leidingen
- het opzoeken van ondergrondse constructies (in voorkomend geval)
- het heraanvullen van de sleuf
- het omzichtig verdichten van de sleuf met aangepaste verdichtingsmiddelen
- het her...(zie opdrachtdocumenten)

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45112400 - Graafwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Britt Verhoeven
E-mail:
britt.verhoeven@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

Er is een aangepaste versie van het bestek ter beschikking gesteld.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer