Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 716530 - GEVEL VAN PARKING STATION VAN LA HULPE EN WEGENIS

Deze opdracht bestaat uit de realisatie van volgende werken:

- Gevel en afwerking van het parkinggebouw,

- Wegenis langs de parking (Ernest Solvaylaan), met inbegrip van een oprit en uitrit van de parking.

De gevel bestaat uit:

- Schanskorven delen,

- Houten delen,

- Muurtuin,

- Afwerking van lichtschacht.

De herinrichting van de wegenis omvat:

- Volledige herinrichting inclusief verandering van het profiel en regenwaterafvoer,

- Voetpaden,

- Toegangsweg tot het parkeerterrein vanaf de laan,

- Beplanting en stadsmeubilair,

- Aansluiting van het nieuwe weggedeelte aan de rest van de wegenis, rekening houdend met de toekomstige aanlegprojecten rond het station.


Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE31 - Prov. Brabant Wallon
Opdrachtcodes (CPV)
45223000 - Assemblagewerkzaamheden
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1114626.44 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
SM Socogetra-Eecocur , Rue Joseph Calozet 11, 6870 Awenne, BELGIQUE-BELGIË