Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

16EF/2015/20 - Vervangen van kopbalk op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate

16EF/2015/20 - Vervangen van kopbalk op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate

Publicatiedatum
21-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45243600 - Bouwen van kademuren
45246200 - Oeverbeschermingswerken
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Motorstraat 109, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
ing. F. Verdoodt

Overige nadere inlichtingen

In het bestek wordt vermeld onder artikel 35, dat er twee plannen ter inzage liggen.
Deze twee plannen worden in pdfformaat bijgevoegd.