BinHôme
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Levering en installatie van rekken voor 74 fietsen in overeenstemming met de parkeerverplichtingen van Leefmilieu Brussel.

Levering en installatie van rekken voor 74 fietsen in overeenstemming met de parkeerverplichtingen van Leefmilieu Brussel.
De fietsenstallingen worden als volgt verdeeld in het gebouw "TILLEULS" gelegen aan de Bosvoorde 46 te 1050 Brussel:
• 34 fietsplaatsen in de bestaande fietsenstalling op de begane grond bestaande uit
24 plaatsen met dubbele verdieping
10 locaties in enkele rekken
• 40 fietsenrekken in enkele rekken achterin de parkeerkelder van het gebouw
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de bevoorrading en de aanleg van fietsenstallingen zijn aanwezig op de site:
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-en-specifieke-exploitatievoorwaarden-video/algemene-3


Datum van verzending van deze aankondiging
29-06-2020
Publicatiedatum
29-06-2020
Deadline
18-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BinHôme
Postadres
Emile Clausstraat 63
Plaats
Ukkel
Postcode
1180
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mr Serge Roelandt ([email protected])
Telefoon
+32 492250155
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://www.binhome.brussels/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380140