Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Structureel onderhoud aan gewestwegen in district D415 (Aalst) en D412 (Oudenaarde).

Publicatiedatum
20-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen

1. Overzicht

Referentienummer

AWV O-Vl-X40/D400/37-1M3D8H/18/15-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

BESIX Infra nv

nv Norré-Behaegel

NV Wegebo

STADSBADER NV

Willemen infra

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 53858469
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311699
Datum van aanmaak
12/06/2018 15:45:23

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. 1. nv Norré-Behaegel2. Stadsbader nv3. Willemen Infra4. Besix Infra nv5. nv Wegebo

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
BESIX Infra nv
KBO-nummer
0406.922.918
Postadres
Steenwinkelstraat 640
Postcode
2627
Plaats
Schelle
Land
BE
Telefoon
+32 38707970
Fax
+32 38773027
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
11
Aantal documenten
10
Documenten
00_UEA BESIX Infra espd-response.pdf, 01 Invulformulier te voegen bij de offerte om aanspraak te maken op een fictieve korting.pdf, 01_OF BESIX Infra offerteformulier.pdf, 02_SO BESIX Infra samenvattende meetstaat.pdf, 02_SO BESIX INfra samenvattende meetstaat.xls, 03_78 BESIX Infra volmacht en handtekenbevoegdheid.pdf, 05_67 BESIX Infra Uittreksel strafregister bestuurder.pdf, 06_68-69 BESIX Infra Uittreksel strafregister.pdf, 07_ BESIX infra Kostprijs veiligheidsvoorzieningen.pdf, 08_ BESIX Infra Attesten aanbesteding.pdf, 04_68 BESIX Infra Referentielijst 12-07-18.pdf, 04_68 BESIX Infra erkenning referentielijst en attesten.pdf, 00_UEA BESIX Infra espd-response.pdf, 01 Invulformulier te voegen bij de offerte om aanspraak te maken op een fictieve korting.pdf, 01_OF BESIX Infra offerteformulier.pdf, 02_SO BESIX Infra samenvattende meetstaat.pdf, 02_SO BESIX INfra samenvattende meetstaat.xls, 03_78 BESIX Infra volmacht en handtekenbevoegdheid.pdf, 04_68 BESIX Infra erkenning referentielijst en attesten.pdf, 05_67 BESIX Infra Uittreksel strafregister bestuurder.pdf, 06_68-69 BESIX Infra Uittreksel strafregister.pdf, 07_ BESIX infra Kostprijs veiligheidsvoorzieningen.pdf, 08_ BESIX Infra Attesten aanbesteding.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
nv Norré-Behaegel
KBO-nummer
0447.557.901
Postadres
Koninklijke Baan 196
Postcode
8434
Plaats
Westende
Land
BE
Telefoon
+32 58236606
Fax
+32 58240373
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
12
Documenten
Administratieve vereisten.pdf, Attesten en getuigschriften.pdf, Referenties.pdf, Risico analyse.pdf, Veiligheids-en gezondheidsplan.pdf, verbintenis V&G plan.docx, afzonderlijke prijsberekening.docx, Onderhoud D415 en D412.docx, Onderhoud D415 en D412.xlsm, Offerteformulier en meetstaat.pdf, espd-response.pdf, espd-response.xml
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
NV Wegebo
KBO-nummer
0400.407.882
Postadres
Nestor Martinstraat, 315
Postcode
1082
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 24820740
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
01_OF-WEGEBO NV.pdf, 02_SO-WEGEBO NV.pdf, 02_SO-WEGEBO NV.xls, 03_78-WEGEBO NV.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
STADSBADER NV
KBO-nummer
0407.975.466
Postadres
Kanaalstraat 1
Postcode
8530
Plaats
Harelbeke
Land
BE
Telefoon
+32 56260666
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
9
Documenten
04_68-2-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Erkenning.pdf, 01_OF-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Offerteformulier.pdf, 02_SO-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Meetstaat Excel.xls, 02_SO-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Meetstaat PDF.pdf, 03_78-1-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Ondertekeningsbevoegdheid.pdf, 03_78-2-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Uittreksels strafregister.pdf, 03_78-3-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Beroepsrisicos.pdf, 03_78-4-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - VGM + certificaten.pdf, 04_68-1-STADSBADER NV - 1M3D8H1815 - Referentielijst.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Willemen infra
KBO-nummer
0405.092.190
Postadres
Booiebos 4
Postcode
9031
Plaats
Drongen-Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92826030
Fax
+32 92827123
Hoofdadres
www.willemeninfra.be
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
1.1 bevoegdheid kkt.pdf, 2. erkenning.pdf, district Aalst - fictieve korting.pdf, district Aalst - meetstaat.pdf, district Aalst - meetstaat.xlsm, district Aalst - offerte.pdf, espd-response.zip, nota.pdf, referenties.pdf, strafregister.pdf, verzekeringen.pdf
Algemene opmerkingen
-