Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Koninklijk Paleis - Vervanging voegen trap Gang Officieren

BRUSSEL - Koninklijk Paleis - Vervanging voegen trap Gang Officieren

Datum van verzending van deze aankondiging
03-08-2017
Publicatiedatum
03-08-2017
Deadline
17-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45262522 - Metselwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël DEPLANCKE
Telefoon
+32 470802311
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281869