OZCS Zuid-Kempen VZW
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

V.22 - Perceel VIII: afbraak gebouw Zonnewende en aanleg van een parkeerplaats

Afbraak gebouw Zonnewende en aanleg van een parkeerplaats.

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OZCS Zuid-Kempen VZW
Postadres
Mgr. Donchelei 5, 2290 Vorselaar, BE
Contactpunt(en)
Verhaegen Jo
Ter attentie van
Verhaegen Jo