Provincie Vlaams-Brabant
Aankondiging van een opdracht

Renovatie Lotusgebouw in het Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeenteplein 5 te 3010 Kessel-Lo.

Renovatie Lotusgebouw in het hoofdgebouw van het Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeenteplein 5 te 3010 Kessel-Lo.

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Vlaams-Brabant
Postadres
Provincieplein 1, 3010 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst gebouwen
Ter attentie van
Jan Vanluchene

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie opdrachtsocumenten

Economische en financiële draagkracht

zie opdrachtsocumenten

Eventuele minimumeisen:

zie opdrachtsocumenten

Vakbekwaamheid

zie opdrachtsocumenten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: N/A