Aankondiging van een opdracht

Renovatie Lotusgebouw in het Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeenteplein 5 te 3010 Kessel-Lo.

Renovatie Lotusgebouw in het hoofdgebouw van het Provinciedomein Kessel-Lo, Gemeenteplein 5 te 3010 Kessel-Lo.

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Vlaams-Brabant
Postadres
Provincieplein 1, 3010 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Dienst gebouwen
Ter attentie van
Jan Vanluchene

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie opdrachtsocumenten

Economische en financiële draagkracht

zie opdrachtsocumenten

Eventuele minimumeisen:

zie opdrachtsocumenten

Vakbekwaamheid

zie opdrachtsocumenten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!