Huis in de Stad vzw
Aankondiging van een opdracht

Renovatie van het centrale hoofdgebouw (in 3 fasen) tot studio's en kantoorruimte, behorend tot een woon- en zorgtehuis voor personen met een mentale en/of motorische beperking

Renovatie van het centrale hoofdgebouw (in 3 fasen) tot studio's en kantoorruimte, behorend tot een woon- en zorgtehuis voor personen met een mentale en/of motorische beperking

Publicatiedatum
17-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45211200 - Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Huis in de Stad vzw
Postadres
Hamelendreef 60, 3300 Tienen, BE
Contactpunt(en)
Studiebureau Rimanque NV
Ter attentie van
Marijke Kinnaer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie omschrijving administratieve bepalingen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen

Vakbekwaamheid

Zie administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: D
Voor de gunning is de vereiste erkenningsklasse deze welke overeenstemt met het goed te keuren bedrag van de inschrijving.