Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Aankondiging van een opdracht

NUTSVOORZIENINGEN : KASOG scholencampus : Aanleg en vernieuwen Middenspanningskabel + Fiber Connecties tussen campus St-Lodewijk, Kunstschool, Regina Mundi en St-Jan Bergmanscollege.

NUTSVOORZIENINGEN : KASOG scholencampus: Aanleg en vernieuwen Middenspanningskabel + Fiber Connecties tussen campus St-Lodewijk, Kunstschool, Regina Mundi en St-Jan Bergmanscollege.

Publicatiedatum
28-12-2016
Deadline
08-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Postadres
Collegelaan 1, 3600 GENK, BE
Contactpunt(en)
Schrijnemakers Wouter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A