Aankondiging van een opdracht

NUTSVOORZIENINGEN : KASOG scholencampus : Aanleg en vernieuwen Middenspanningskabel + Fiber Connecties tussen campus St-Lodewijk, Kunstschool, Regina Mundi en St-Jan Bergmanscollege.

NUTSVOORZIENINGEN : KASOG scholencampus: Aanleg en vernieuwen Middenspanningskabel + Fiber Connecties tussen campus St-Lodewijk, Kunstschool, Regina Mundi en St-Jan Bergmanscollege.

Publicatiedatum
28-12-2016
Deadline
08-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Postadres
Collegelaan 1, 3600 GENK, BE
Contactpunt(en)
Schrijnemakers Wouter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!