Quemas bvba
Aankondiging van een opdracht

aanpassen en renoveren van 10 studio's

Aanpassen en renoveren van 10 studio's - Ruwbouw en afwerking

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Quemas bvba
Postadres
Hendrik Baelskaai 40, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Smalle Johan Albert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D