Roeselare
Aankondiging van een opdracht

DIPOD: technieken ten behoeve van werkateliers: RWA-koepels / lichtstraten

DIPOD: technieken ten behoeve van werkateliers:RWA-koepels / lichtstraten

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Roeselare
Postadres
Botermarkt 2, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
Belaen Dirk Roger

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

40000

Waarde: 40000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D of D1 of D14 of D20