Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

V0056004 - RWZI Schoten, vervangen hoogspanning

V0056004 - RWZI Schoten, vervangen hoogspanning
Het voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken omvat de renovatie en uitbreiding van de bestaande hoogspanning installatie van RWZI Schoten. RWZI Schoten, Jozef Cogelslei 52, 2900 Schoten
Dit omvat hoofdzakelijk volgende werken:
- Voorbereidende studie werkzaamheden. Hierbij hoort een risico-analyse voor bliksembeveiliging (volgens NBN EN 62305-2). De aannemer heeft de nodige expertise of huurt deze in.
- Coördinatie netwerkbeheerder.
- Bouwkundige voorbereidingen en werken maken integraal deel uit van deze aanbesteding.
- Leveren, plaatsen en aansluiten van hoogspanningsinstallatie met daarbij horende hoogspanningsmateriaal, hoogspanningskabels, beveiliging en stuureenheden.
- Aanpassingen aan het ALSB (elektrische werken laagspanningsborden Aquafin)
- Leveren, plaatsen en aansluiten van tijdelijke noodvoeding met te huren noodgroep
- Leveren, monteren, indienststellen en bijstand verlenen tot de voorlopige oplevering van de nieuwe hoogspanningsinstallatie.
- Afbraak en afvoer van de volledige inboedel (uitgezonderd transfo).
- Het verlenen van de nodige assistentie bij de opstart, alle keuringen en de diverse testen die uitgevoerd zullen worden door de netwerkbeheerder.
- Het op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 08:30
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie P1 of P2, klasse 3.