Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw
Proces-verbaal van opening van de offertes

Verbouwing zolderruimtes tot 3 klaslokalen - Perceel 1: Renovatie daken

Publicatiedatum
12-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

Ka.O.G-Z vzw-1726_BASIS_1-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

NV Bouwwerken De Raedt Ivan

Van Severen NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw
Postadres
Lange Violettestraat 29
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hans Boeynaems
Telefoon
+32 53772313
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vzwkaogentzuid.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307666
Datum van aanmaak
04/05/2018 16:24:44

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
NV Bouwwerken De Raedt Ivan
KBO-nummer
0474.288.230
Postadres
Textielstraat 5
Postcode
9240
Plaats
Zele
Land
BE
Telefoon
+32 52424218
Fax
+32 52423391
Hoofdadres
www.nvderaedtivan.be
Prijs
149.261,78€
Aantal documenten
5
Documenten
Deel 1 Offerteformulier.pdf, Deel 2-1 Meetstaat.pdf, Deel 2-2 Meetstaat in excel.xlsx, Deel 3 Bijlagen bij offerte.pdf, Deel 4 Veiligheid.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Van Severen NV
KBO-nummer
0442.446.989
Postadres
Urselseweg 111a
Postcode
9910
Plaats
Knesselare
Land
BE
Telefoon
+32 93259898
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
158.456,55€
Aantal documenten
9
Documenten
01. Inhoudstafel en nota.pdf, 02. Offerteformulier.pdf, 03. Meetstaat.pdf, 05. Opleidingsniveau veiligheid werknemers.pdf, 07. Verlofkalender.pdf, 08. Projectveiligheidsplan en risicoanalyse.pdf, 04. Prijsbereking veiligheid+ fiscaal attest + verklaring op eer + plaatsbezoek.pdf, 06. Identificatiedocument + veiligheidsstructuur + jaaractieplan + veiligheidscijfers + jaarverslag.pdf, 09. Strafregister + VCA attest + RSZ attest en andere bijlagen.pdf
Algemene opmerkingen
-