Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR083305 - Herelektrificatie en lineair Burgerlijke Bouwkunde van baanvak Lavaux - Habay en werken in station van Marbehan

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

De totale vernieuwing van de bovenleidingsinfrastructuur en van de lineaire burgerlijke bouwkunde werken op de baanvakken Lavaux – Marbehan – Habay van de lijn 162 (ongeveer 15 km dubbelspoor), station van Habay uitgezonderd en station Marbehan inbegrepen :

• Ontmanteling van de bestaande installatie (compoundbovenleiding + palen)

• Uitvoering van de bovenleidingsfunderingen

• Montage van de nieuwe bovenleidingspalen (plaatsen en vastgieten – palen op opleggingsplaat)

• Uitrusting van de bovenleidingspalen

• Montage van een nieuwe bovenleiding van type R3 gemengd (3kV gelijkstroom / 25kV wisselstroom)

• Bovenleidingswerken voor de wijziging van het trapezium aan het station Marbehan

• Installatie van bovengrondse aardingskabels

• Overplaatsing van de continue glasvezel van de bestaande portieken naar de nieuwe palen

• Montage en aansluiting van nieuwe 3kV-schakelaars

• Diverse aanpassingen aan de bestaande installaties

• Aansluiting op de bestaande installaties

• Keurings- en indienststellingstests

• Installatie van ingegraven aardingskabels met inbegrip van opstijging en aansluiting op bovenleidingspalen

• Aanleg van draineersleuven en/of kabelsleuven en verbuisde doorgang onder de weg (voornamelijk aan de OW)

• Uitvoering van sokkels voor keten en massieven voor seinen

• Uitvoering van doorsteken onder de sporen

• Plaatsing van nieuwe steunmuren

• Herprofilering van taluds

• Vernieuwing van de perrons in Marbehan (nieuwe hoge perrons)

• Drainage en sleuven in het station Marbehan

• Afschaffing van de bestaande bovenleidingsfunderingen

• Afschaffing van het perron tussen de sporen III en IV in het station Marbehan

• Aanleg van paden

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45234160 - Maken van bovenleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE341 - Arr. Arlon
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
THV SOCOGETRA - DUCHENE
Postadres
Rue Joseph Calozet 11, 6870 Awenne
Waarde
38794172.61 EUR