Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen scheidingswand met deur

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen scheidingswand met deur

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
05-12-2017
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45421141 - Plaatsen van scheidingswanden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Isabelle Van Gucht
Telefoon
+32 50441814
Fax
-
E-mail
Isabelle.VanGucht@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293075