Gemeente Koksijde
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Zeedijk fase 4 - wandeldijk (inclusief plant- en zitelementen)

Herinrichting Zeedijk fase 4 - wandeldijk (inclusief plant- en zitelementen)

Publicatiedatum
05-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Koksijde
Postadres
Zeelaan 303, 8670 Koksijde, BE
Contactpunt(en)
De heer Wesley Dorné

Overige nadere inlichtingen

In de SYNOPSIS (bladzijde 2) van het bestek wordt vermeld dat de opening offertes gebeurt op maandag 16 januari 2017. De opening is echter voorzien op MAANDAG 09 JANUARI 2017 - 13.30 U