VZW Werken Glorieux
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van WZC De Samaritaan + DVC lot gesloten ruwbouw

bouwen van WZC De Samaritaan + DVC lot gesloten ruwbouw

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45215212 - Bouwen van bejaardenhuis
45215221 - Bouwen van dagopvangcentrum
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Werken Glorieux
Postadres
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse, BE
Contactpunt(en)
Dhr Luc Hantson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen fase 1; 240 kalenderdagen fase 2 met tussentijdse schorsing voor verhuis

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D1