Aankondiging van een opdracht

Bouwen van WZC De Samaritaan + DVC lot gesloten ruwbouw

bouwen van WZC De Samaritaan + DVC lot gesloten ruwbouw

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45215212 - Bouwen van bejaardenhuis
45215221 - Bouwen van dagopvangcentrum
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Werken Glorieux
Postadres
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse, BE
Contactpunt(en)
Dhr Luc Hantson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen fase 1; 240 kalenderdagen fase 2 met tussentijdse schorsing voor verhuis

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!