Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Gent - Groendreef – Federale Politie – Sloop van oude magazijnen en heraanleg site

Gent - Groendreef – Federale Politie – Sloop van oude magazijnen en heraanleg site

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West – Ketelvest26/301– 9000 Gent
Ter attentie van
Dhr. Ir. Peter Van Vaerenbergh, attaché ingenieur

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
Verplicht plaatsbezoek, na voorafgaandelijke afspraak met de heer Roger De Roeck, technisch assistent, telefoon: 09.267 67 93 - telefax: 09.267 67 77 - mail: [email protected], op:
- 7 oktober 2015 om 10u00 stipt
- 12 oktober 2015 om 10u00 stipt
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden: Regie der Gebouwen – Dienst e-Notification – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT, Gulden Vlieslaan 87, bus 2 te 1060 Brussel – Tel: +32 2 541 66 11 – Fax: +32 2 541 59 51 ([email protected])
U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op bovenvermeld adres overmaken bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een beveiligde link met uniek paswoord waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.
Te lezen
Verplicht plaatsbezoek, na voorafgaandelijke afspraak met de heer Roger De Roeck, technisch assistent, telefoon: 09.267 67 93 - telefax: 09.267 67 77 - mail: [email protected], op:
- 7 oktober 2015 om 10u00 stipt
- 12 oktober 2015 om 10u00 stipt
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden: Regie der Gebouwen – Dienst e-Notification – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT, Gulden Vlieslaan 87, bus 2 te 1060 Brussel – Tel: +32 2 541 66 11 – Fax: +32 2 541 59 51 ([email protected])
U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op bovenvermeld adres overmaken bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een beveiligde link met uniek paswoord waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.
Het bijzonder bestek wordt aangevuld met een bijkomende post, nl.
Artikel 01.04.11A.3B - Vastzittend asbesthoudend plaatmateriaal VH 125 m2
Omschrijving : Het betreft asbesthoudend plaatmateriaal dat vastgemaakt is, ofwel mechanisch ofwel verlijmd. Om deze platen te verwijderen dient er rekening mee gehouden te worden dat deze mogelijks gebroken zullen moeten worden.
Alvorens de platen te verwijderen, dient extra onderzoek te gebeuren om aan te tonen of ze daadwerkelijk asbest bevatten (onderzoek behoort niet tot deze opdracht), aangezien de sloopinventaris hier geen beschrijving van geeft.
Aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze : meeteenheid : m2
Een aangepaste samenvattende meetstaat kan per mail bekomen worden op het vermelde contactpunt.

Overige nadere inlichtingen

Het bijzonder bestek wordt aangevuld met een bijkomende post, nl.
Artikel 01.04.11A.3B - Vastzittend asbesthoudend plaatmateriaal VH 125 m2
Omschrijving : Het betreft asbesthoudend plaatmateriaal dat vastgemaakt is, ofwel mechanisch ofwel verlijmd. Om deze platen te verwijderen dient er rekening mee gehouden te worden dat deze mogelijks gebroken zullen moeten worden.
Alvorens de platen te verwijderen, dient extra onderzoek te gebeuren om aan te tonen of ze daadwerkelijk asbest bevatten (onderzoek behoort niet tot deze opdracht), aangezien de sloopinventaris hier geen beschrijving van geeft.
Aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze : meeteenheid : m2
Een aangepaste samenvattende meetstaat kan per mail bekomen worden op het vermelde contactpunt.