Aankondiging van een opdracht

BE0100.011074 Doortocht Boortmeerbeek

-Opbraak rijweg en aanhorigheden
-Aanleg fietspad in cementbetonverharding
-Aanleg rijweg in asfalt
-Aanleg voetpad en pleintjes in betonstraatstenen
-Aanleg en aansluiten van kolken

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boortmeerbeek
Postadres
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, BE
Contactpunt(en)
Gemeente Boortmeerbeek
Ter attentie van
Dirk Vandenbosch

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!