Boortmeerbeek
Aankondiging van een opdracht

BE0100.011074 Doortocht Boortmeerbeek

-Opbraak rijweg en aanhorigheden
-Aanleg fietspad in cementbetonverharding
-Aanleg rijweg in asfalt
-Aanleg voetpad en pleintjes in betonstraatstenen
-Aanleg en aansluiten van kolken

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Boortmeerbeek
Postadres
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, BE
Contactpunt(en)
Gemeente Boortmeerbeek
Ter attentie van
Dirk Vandenbosch

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C