Gemeente Riemst
Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Inventarisatie lokaal-historische graven & opmaak beheersplannen kerkhoven beschermd als dorpsgezicht Riemst, 2017 - 2019

De gemeente Riemst wenst haar historisch waardevolle graven te inventariseren om vervolgens een beleid en beheer te kunen koppelen. Omwille van het gespecialiseerde onderwerp is de ondersteuning van een externe deskundige wenselijk.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-08-2017
Publicatiedatum
07-08-2017
Deadline
14-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
45112714 - Landschappelijk ontwerp voor begraafplaatsen
45212350 - Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
92522000 - Monumentenzorgdiensten
92522100 - Monumentenzorgdiensten voor historische plaatsen
92522200 - Monumentenzorg voor historische gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Riemst
Postadres
Maastrichtersteenweg 2b
Plaats
Riemst
Postcode
3770
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw EVY REYNDERS
Telefoon
+32 12440311
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.riemst.be
Adres van het kopersprofiel
-