Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Boom - provinciaal recreatiecentrum De Schorre - parking Kapelstraat

De opdracht omvat de heraanleg en uitbreiding van de bezoekersparking aan dienstingang 1 van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, t.h.v. Kapelstraat, 2850 Boom.

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Gerd Cryns

Overige nadere inlichtingen

Volgende documenten werden toegevoegd:
- Erratum nr. 1 Boom - provinciaal recreatiecentrum de Schorre - parking - kapelstraat;
- 06_011 AA Parking Kapelstraat - details parking Kapelstraat.