Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

R/003794: Tongeren - Overrepen knelpunten: riolering in de Lerestraat en Butsstraat

R/003794 Tongeren, Overrepen knelpunten: riolering in de Lerestraat en Butsstraat.
De opdracht behelst vooral:
› Voorbereidende werken;
› Opbraak van wegenis, riolering, lijnvormige elementen, …;
› Aanleg van DWA-leidingen en inspectieputten;
› Aanleg van RWA-leidingen en inspectieputten;
› Aanleg van huis- en slokkeraansluitingen;
› Aanleg van een open bufferbekken;
› Aanleg van kopmuren en een stuwcontructie;
› In open loop leggen van de Bijloop Lerebeek;
› Aanleg van bitumineuze verharding, betonverharding, betonstraatstenen;
› Aanleg van lijnvormige elementen.

Publicatiedatum
05-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, BE
Ter attentie van
May Denier / Lydia Vandezande

Overige nadere inlichtingen

Rechtzetting 1.