INFRABEL - Directie Asset Management
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 083374 - Elektriciteitswerken - Autotransformatorposten Zuid

De werken van dit project omvatten de elektrische uitrusting van 6 autotransformatorposten (ATP) en vijf overbruggingsinstallaties voor fasescheidingszones (FSZ) . Deze installaties maken deel uit van het voedingssysteem van het elektrische tractienet 2x25 kV van Lijn 162 tussen Hatrival (KP 140.800) en de Luxemburgse grens (KP 207.700).

Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE34 - Prov. Luxembourg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45317200 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor transformatoren
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Rue des Guillemins 26
Plaats
Luik
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2107871.12 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Fabricom , Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË