Rio-Link NV
Aankondiging van een opdracht

MRS3028-EDE3034 - Mortsel/Edegem, aanpak wateroverlast Minervawijk

MRS3028-EDE3034 - Mortsel/Edegem, aanpak wateroverlast Minervawijk
? Opbraakwerken
? Het detecteren van bommen en bomvrij maken van de werfzone
? Heraanleg Minervastraat in asfalt
? Heraanleg Beekstraat,Volhardingsstraat en Elzenplein in betonstraatstenen
? Aanleg van parking in grasdals op het Elzenplein
? Aanleg nieuwe gracht met beschoeiing in kantplanken
? Aanleg nieuwe riolering (diameter 400 in beton, diam 600 in beton, diameter 700 in
beton en diameter 800 in beton)
? Aanleg prefab kokers (2000mmx500mm en 1250mmx400mm)
? Bouw van 6 ter plaatse te storten constructies (4 overstortconstructie en 2
inspectieputten)
? Aanplanten van groen: aanplanten bomen en/of onderbeplanting in plantvakken.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 6.