Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

WINGENE - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen van 5 laadpompen en terugslagkleppen.

WINGENE - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen van 5 laadpompen en terugslagkleppen.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-08-2017
Publicatiedatum
01-08-2017
Deadline
17-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
BE257 - Arr. Tielt
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Desender Andy
Telefoon
+32 50441841
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281559