Agentschap Facilitair Bedrijf
Aankondiging van een opdracht

2015/HFB/OA/28343 - Frans Masereel Centrum: bouwen van een nieuwe zeefdrukatelier.

Frans Masereel Centrum: bouwen van een nieuwe zeefdrukatelier.

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45212300 - Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur
45212312 - Bouwen van tentoonstellingscentrum
45212320 - Gebouwen voor beeldende en uitvoerende kunst
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team Plaatsing en rapportering

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Het Bestuur is van oordeel dat de vereiste erkenning is: Categorie D
Het Bestuur is van oordeel dat de minimaal vereiste klasse is: klasse 4 of gelijkwaardig aan het inschrijvingsbedrag.
De opgegeven vereiste erkenningsklasse geldt ten indicatieve titel aangezien deze uiteindelijk zal bepaald worden
door de werkelijke omvang en voorwerp van de ingediende offerte.