Rectificatie

MPI Oosterlo - Pilootproject Astor, Geel.

Nieuwbouw van een tehuis voor 30 bewoners met een mentale beperking te Geel. Deel van het pilootproject zorg ASTOR.
Algemene bouwwerken.
Deze Opdracht omvat (niet limitatief) het bouwrijp maken van het terrein, sloopwerken, grond- en rioleringswerken, ruwbouwwerken, dakwerken, buitenschrijnwerk, afwerking, vaste uitrustingen en technische installaties.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
MPI Oosterlo VZW
Postadres:
Eindhoutseweg 25
Plaats:
Geel
Postcode:
2440
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Patrick De Meulemeester
E-mail:
Patrick.DeMeulemeester@MPI-Oosterlo.be

Overige nadere inlichtingen

Addendum nr. 02 dient aan het aanbestedingsdossier te worden toegevoegd. Dit addendum behandelt volgende onderwerpen: 1. Trapleuning 2. Schema's elektriciteit 3. Meting gevelbekleding 4. Voorzetwanden en tabletten wc's 5. Gordijnrails, plafondmontage 6. Handtekening 7. Verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico's

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer