Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

N37-N35 Tielt. Structureel onderhoud ring rond Tielt m.i.v. afkoppeling riolering ringlaan

N37-N35 Tielt Structureel onderhoud ring rond Tielt m.i.v. afkoppeling riolering ringlaan
Structureel onderhoud N37/N35 ring Tielt. Vernieuwen bestaande opbouw rijweg en fietspaden, dit op de N37 tussen kmpt 13.6 en kmpt 11,382 en op de N35 tussen kmpt 54,998 en kmpt 55,840. Afkoppeling riolering ringlaan.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
o Opbraak van bestaande wegenis en toebehoren
o Plaatselijk aanleg van rioleringen in open sleuf en rioolaansluitingen
o Aanleg van onderfunderingen en funderingen
o Lijnvormige elementen in ter plaatse gestort beton en geprefabriceerd beton
o Op hoogte brengen bestaande straatkolken
o Verhardingen in asfalt
o Aanleg middengeleiders + zijgeleiders
o Herinrichting bestaande kruispunten
o Groenstroken
o Allerhande werken
o het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
23-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Daniël Lauwers

Overige nadere inlichtingen

1. De beschrijvende opmetingsstaat is aangevuld voor wat betreft volgende posten:
post 120, 121, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 346, 347, 348 ,433, 434, 441, 442, 457, 490, 491, 492, 493, 511, 512, 628
De samenvattende opmetingsstaat is aangevuld voor wat betreft volgende posten:
346, 347 en 348
2. Op het plannummer 1M3D8J 0 119897 00 wordt
- de fundering onder de rijweg, "steenslagfundering type II" vervangen door "steenslagfundering type IIA"
- de fundering onder het fietspad (in asfalt) "steenslagfundering" vervangen door "steenslagfundering type IIA"
3. Volgende posten :

8 0401.22065 Stortkosten en/of verwerkingskosten van het teerhoudend asfalt volgens 4-1.1.2.2 VH ton 1.365,00
9 0401.22066 Thermische reiniging van het teerhoudend asfalt volgens 4-1.1.2.2 VH ton 1.365,00
Worden vervangen door
Samenvattende opmetingsstaat
8 0401.22066 Thermische reiniging van het teerhoudend asfalt volgens 4-1.1.2.2 VH ton 668
9 0401.22066 Thermische reiniging van het teerhoudend asfalt volgens 4-1.1.2.2 VH ton 697
Beschrijvende opmetingsstaat
8 0401.22066 Thermische reiniging van het teerhoudend asfalt volgens 4-1.1.2.2 fase binnenkant ring VH ton 668
9 0401.22066 Thermische reiniging van het teerhoudend asfalt volgens 4-1.1.2.2 fase buitenkant ring VH ton 697
De volgende documenten worden bijgevoegd
• Nieuwe beschrijvende opmetingsstaat.
• Aangepaste opmetingsstaat in excel
De aanbesteding wordt verplaatst van maandag 26 oktober 2015 naar woensdag
4 november 2015 om 15u
Gelet op het feit dat er wijzigingen zijn gebeurd aan de opmetingsstaat van het bestek moeten alle reeds ingediende elektronische offertes door de aannemer ingetrokken worden en terug ingediend worden (met de nieuwe opmetingsstaat)
Opgelet! Er mogen geen twee offertes ingediend worden voor 1 aanbesteding.