Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

A0020182 - RWZI Gent, behandeling recirculatieslib gisting

A0020182 - RWZI Gent, behandeling recirculatieslib gisting
Op de recirculatieleiding wordt een behandeling voorzien voor het slib zodat dit beter afbreekbaar wordt.

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 11:45
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.