Stad Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Riolerings- en bestratingswerken Wim Saerensplein

Riolerings- en bestratingswerken Wim Saerensplein

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 09:15
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45112500 - Grondverzet
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45236000 - Aanbrengen van verharding
45262210 - Funderingswerkzaamheden
45432112 - Aanbrengen van bestrating
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Kolcakovic Osman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-